Συνεργασία με ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Είμαστε από την αρχή στην ένωση ελληνικών προϊόντων που έχουν έδρα παραγωγής στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτής της ένωσης είναι να προωθούν τα ελληνικά προϊόντα.