Κοινωνική ευθύνη

Με έντονο αίσθημα σεβασμού, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, προβαίνουμε σε ενέργειες ευεργετικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Περιβαλλοντική ευθύνη

  • Κεντρικά Γραφεία σε πλήρες βιοκλιματικό κτίριο: εξοικονόμηση ενέργειας ~ 20%.
  • Μελέτη και εφαρμογή με ίδια κεφάλαια ένταξης σε πρόγραμμα αντικατάστασης όλου του συστήματος φωτισμού με νέα τεχνολογία Led στις μονάδες και στα γραφεία: εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 35%.
  • Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.
  • Μονάδες βιολογικού καθαρισμού (δεν υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
  • Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

 

Στήριξη του κοινωνικού έργου διαφόρων οργανισμών και ιδρυμάτων.

Συνεχής υποστήριξη σε: Παπαστράτειο Παιδική Στέγη Αθηνών, Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Αγκαλιά», Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών & Οικογένειας, Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τράπεζα Τροφίμων, κ.α.
Έχουμε κατά καιρούς υποστηρίξει στο έργο τους: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγάλεω,Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δήμου Αθηναίων,Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Παιδική Στέγη, το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», Παιδικά Χωριά S.O.S., ο Σύλλογος Φροντίδα, κ.α.