ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας “ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ