ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Κεντρικά Γραφεία σε πλήρες βιοκλιματικό κτίριο, εξοικονόμηση ενέργειας ~ 20%.
  • Μελέτη και εφαρμογή με ίδια κεφάλαια ένταξης σε πρόγραμμα αντικατάστασης όλου του συστήματος φωτισμού με νέα τεχνολογία Led, στις μονάδες και στα γραφεία, εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 35%.
  • Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.
  • Μονάδες βιολογικού καθαρισμού (δεν υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
  • Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.
  • Στήριξη του κοινωνικού έργου διαφόρων οργανισμών και ιδρυμάτων.
  • Συνεχής υποστήριξη σε: Παπαστράτειο Παιδική Στέγη Αθηνών, Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Αγκαλιά», Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών & Οικογένειας, Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τράπεζα Τροφίμων, κ.α.
  • Έχουμε κατά καιρούς υποστηρίξει στο έργο τους: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγάλεω,Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δήμου Αθηναίων,Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Παιδική Στέγη, το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»,Παιδικά Χωριά S.O.S., ο Σύλλογος Φροντίδα, κ.α.